Op. Dr. SÜLEYMAN YILDIRIM

Op. Dr. SÜLEYMAN YILDIRIM

GÖZ HASTALIKLARI

Op. Dr.SÜLEYMAN YILDIRIM, GÖZ HASTALIKLARI branşında hizmet vermekte olup alanında her zaman en iyilerden olmuştur.

SÜLEYMAN YILDIRIM Hakkında

EĞİTİM VE UZMANLIK BİLGİLERİ

1992-1998 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
1998-1999 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi (Mikrobiyoloji İhtisas Eğitimi)
1999-2003 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi (Göz Hastalıkları İhtisas Eğitimi)

İŞ DENEYİMİ

2003-2007 Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü
2007-2008 Gaziantep Şehitkâmil Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü
2008-2021 Gaziantep Özel Mirkelam Lazer Göz Merkezi
2021-Halen Gaziantep Özel Akademi Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü

 

İLGİ ALANLARI

- Katarakt cerrahisi (Göz içi akıllı mercek uygulaması)
- Excimer lazer (Lasik, lasek, korneal halka cerrahisi)
- Kornea hastalıkları, keratokonus tanı, takip ve tedavi
- Gözyaşı yolları tıkanıklık ve tedavisi
- Oküloplastik cerrahi (Göz kapak cerrahisi, pitosiz cerrahisi, protez göz cerrahisi, göz travma cerrahisi )
- Göz ve göz çevresi estetiği
    - Botoks,
   - Işık dolgu,
   - İp askı,
   - Kaş kaldırma,
   - Badem göz cerrahisi,
   - PRP,
   - Mezoterapi,
   - Göz altı morluk tedavisi ve göz etrafı canlandırma işlemleri
- Şaşılık ve cerrahisi
- Retina hastalıkları
- Üveit tanı, takip ve tedavisi
- Çocuk göz sağlığı
- Kontakt lens uygulamaları (Sert lens, hibrit lens, astigmatik lens uygulaması )

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

1. TOD (Türk Oftalmoloji Derneği)
2. ESCRS (Avrupa Katarakt Refraktif Cerrahisi Derneği)
3. TTB (Türkiye Tabipler Birliği)

KATILDIĞI KURS VE KONGRELER

1. ASCRS (Amerika Katarakt ve Refraktif Cerrahi Kursu) ? ASOA Symposium & Congress, Nisan 2012, Chicago, Illinois, USA
2. 13. AFRO-ASIAN CONGRESS OF OPHTHALMOLOGY 18-22 June 2004, Istanbul-Turkey
3. Czech Republic Communication, Complications and Astigmatism in Contact Lens Pratice, 2009 July 15-16, PRAGUE
4. III,Kuru Göz Çalışma Toplantısı Eğitim Kursu, Mayıs 2008, VİYANA
5. Today & Future in Glaucoma 4 Eğitim Kursu, Mayıs 2016, Odessa-UKRAINE
6. 360° Glokom Girne-K.K.T.C. Eğitim Kursu, Mayıs 2010
7. Serbia European Socıety Of Cataract & Refractıve Surgeons Eğitim Kursu, Şubat 2018, BELGRADE
8. Novel Akademi İP ASKI, BOTOKS, DOLGU Uygulama Kursu
9. TOD Ulusal Kongre Biotech BOTOKS, DOLGU Eğitim Kursu, 2021
10. Standart Hasta Üzerinde Kontakt Lens Uygulama: Multifokal Kontakt Lens Uygulaması ve Hasta İletişimi Eğitim Kursu, Mayıs 2021
11. Standart Hasta Üzerinde Kontakt Lens Uygulama, Torik Kontakt Lens Uygulaması ve Hasta İletişimi Eğitim Kursu, Nisan 2021
12. TOD 55. Ulusal Kongresi Eğitim Kursu, Kasım 2021
13. 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 2001
14. 21. Ulusal Oftalmoloji Kursu, Ankara, 2001
15. 22. Ulusal Oftalmoloji Kursu Oftalmolojide Laser, Ankara, 2002
16. Oküler Enfeksiyonlar Sempozyumu, Erzurum, 2002
17. 23. Ulusal Oftalmoloji Kursu, Ankara, 2003
18. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003
19. Ekim Katarakt ve Astigmat Yönetimi Eğitim Kursu, 2018
20. VI. Canlı Cerrahi Sempozyumu Eğitim Kursu, Şubat 2013
21. TOD 51.Ulusal Kongre Eğitim Kursu, Ekim 2017
22. TOD 2.Canlı Cerrahi Sempozyumu Eğitim Kursu, Temmuz 2018
23. TOD 40.Ulusal Oftalmoloji Kursu, Ekim-Kasım 2006
24. VII.Canlı Cerrahi Sempozyumu Katarakt ve Rekraktif Cerrahi Canlı Cerrahi Uygulamaları Eğitim Kursu, Şubat 2014
25. Glokomda Takip ve Glokom Tedavisinde Sabit Kombinasyonların Yeri III.Glokom Çalıştayı Eğitim Kursu, Mart 2010
26. Türk Oftalmoloji Derneği Katarakt Cerrahisi Eğitim Kursu, Kasım 1999
27. TOD 46. Ulusal Kongresi Eğitim Kursu, Ekim 2012
28. TOD Tıbbi Retina Birimi 1.Retina Günleri Eğitim Kursu, Aralık 2013
29. İzmir The European Society fır Clinical Nutrition and Metabolism Eğitim Kursu, Aralık 2019
30. TOD 53.Ulusal Kongresi Eğitim Kursu, Kasım 2019
31. Acuvue Eye Health Advisor Üçüncü Uluslararası Bilimsel Sempozyumu Eğitim Kursu, Mart 2015
32. Harbiye-İstanbul TOD 49.Ulusal Kongre Eğitim Kursu, Kasım 2015
33. TOD 34.Bahar Sempozyumu Eğitim Kursu, 2011

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

1. Yılmaz, T., Kükner, A. Ş., Aydemir, O., Çelebi, S., Bal, A., & Yıldırım, S. (2000). Farklı Konsantrasyonlardaki Povidon-İyot Solusyonlarının Cerrahi Proflaksideki Etkinliği. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 9(4), 261-264.
2. Yılmaz, T., Kükner, A. Ş., Aydemir, O., Yıldırım, S., & Demir, D. (2003). Choroıdal Osteoma Assocıated Wıth Choroıdal Neovascularızatıon. Journal Of Retina-Vitreous, 11(2), 169-172.
3. Süleyman Aydına, Emrah Çaylaka, Süleyman Yıldırımb, Nermin Kılıça, Fazilet Ermana, Nimet Kabakuşc Derleme Retinoblastom Yatkınlık Geni Ve Retinoblastom The Retinoblastoma Susceptibility Gene, And Retinoblastoma. Klinikleri J Med Sci. 2004;24(2):173-7
4. Yilmaz, T., Yildirim, S., Aydemir, O., Çelebi, S., & Kükner, S. (2003). Retinal Periphlebitls And Uveitis İn A Patient With Multipl Sclerosis. J Retina Vitreous, 11, 41-5.
5. Denk, A., Özden, M., Demirdağ, K., Yıldırım, S., Yılmaz, T., & Kalkan, A. The Influence Of Seasonal Change On The Conjunctival Flora.Mevsimsel Değişimin Konjonktival Floraya Etkisi.
6. Demir T, Akyol N, Yıldırım H, Yıldırım S Muhtemel Pleksiform Nörofibromalı Bir Olgu. Fırat Tıp Dergisi 2001; 2: 3: 336-339
7. Akyol N, Yıldıtım S, Özercan İ Bir Pilomatriksoma Olgusunda Klinik Ve Histopatolojik Değerlendirme. Medikal Netvork Oftalmoloji. 2001;8:3:303-305
8. Salih Kuk, Süleyman Yıldırım, Mehmet Özden, Ahmet Erensoy, Cem Ecmel Saki Med Sci Monit 2009; 15(11): Ophthalmomyiasis İs Not Only A Problem For Rural Regions Of Eastern Anatolia Of Turkey
9. Demir T, Yıldırım S. Komplike Ve Nüks Dakriyosistitlerde Bikanaliküler Silikon Entübasyonun Dakriyosistorinostomi İle Kombine Edilmesi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 2002; 11: 2: 62-68
10. Demir T, Yıldırım S, Şahin S, Akyol N. Romatoid Artritli Hastalarda Hastalık Süresi, Sistemik Aktivasyon Ve Antiromatizmal Tedavinin Gösyaşı Fonksiyon Testleri Ve Konjonktiva İmpresyon Sitolojisine Etkileri. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 2002; 11: 4.195-200
11. Multiple Skleroz Ve Üveit Birlikteliği. Ret-Vit, 2003
12. Oküler Sistinozis Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi. 2003
13. Süleyman Yıldırım, Affan Denk, Mehmet Özden Mevsimsel Değişim Konjonktival Floraya Etkisi Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2003; 4: 17

POSTER SUNUMLARI

1. Burak Turgut, Süleyman Yıldırım, Tamer Demir, Fatih Ulaş, Ülkü Çeliker Diyabetik Maküler Ödemde Serum Leptin Düzeyleri Elazığ Devlet Hastanesi 37.Tod Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2003; 10; 4-8
2. Süleyman Yıldırım, Tamer Demir, Fatih Ulaş, Burak Turgut, Ülkü Çeliker Diyabetik Retinopatisinin Progresyonunda Serum Il-6, Il8 Ve Leptin Düzeyleri 37.Tod Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2003; 10; 4-8
3. Süleyman Yıldırım, Tamer Demir, Fatih Ulaş, Burak Turgut, Ülkü Çeliker Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.D. Diyabetik Retinopatisinin Progresyonunda Serum Il-6, Il8 Ve Leptin Düzeyleri 37.Tod Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2003; 10 ;4-8
4. Fatih Ulaş, Tamer Demir, Ülkü Çeliker, Süleyman Yıldırım. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Megaloblastik Anemide Roth Spot Hemorajili Bir Vaka Sunumu 37.Tod Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2003; 10; 4-8
5. Süleyman Yıldırım, Tamer Demir, Sezai Şahin, Fatih Ulaş Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoid Artritli Hastalarda Gözyaşı ve Konjonktiva Sitolojisi Tod 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2001; 09: 23-26

Akademi l Sosyal

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

İletişim

Ücretsiz Randevu Hatları
  • TEL1: (0 342) 335 68 68
  • FAKS: (0 342) 336 3 342
  • Email: info@ozelakademi.net
  • Binevler Mah. Üniversite Bulvarı No:160 Şahinbey / GAZİANTEP