HASTA HAK VE SORUMLULUKLARI

Akademi Hastanesine,sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

1-HİZMETTEN GENEL OLARAK FAYDALANMA
Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

2-EŞİTLİK İÇİNDE HİZMETE ULAŞMA
Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

3-BİLGİLENDİRME VE BİLGİ İSTEME
Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye, Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye,

4-SAĞLIK KURULUŞUNU VE PERSONELİNİ SEÇME VE DEĞİŞTİRME
Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,

5-MAHREMİYET( GİZLİLİK)
Hastalarımız tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkına sahiptir. Hastanemize başvuran tüm bireylerin sağlık durumu, ve kişiye özel tüm bilgiler ölümünden sonra bile gizli kalacak biçimde korunur. Hastaya ait bu bilgiler hastanın açık izni veya mahkeme kararı üzerine açıklanabilir.

6-RIZA VERME
Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

7-TEDAVİYİ REEDDETME VE DURDURMA
Tedaviyi reddetmeye veya durdurulmasını istemeye,

8-GÜVENLİ ORTAMDA SAĞLIK HİZMETİ ALMA
Hastalarımız, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması hakkına sahiptir. Hastanemizde çocuklar, engelli bireyler,yaşlılar ve refakatçisi olmayan hastalar için uygun güvenlik önlemleri alınmıştır.

9-DİNİ GÖREVLERİNİ YERİNE GETİREBİLME
Hastalarımız dini farkı gözetilmeksizin sağlık durumuna ve uygulanan tedaviye engel olmadığı sürece dini görevlerini yerine getirme hakkına sahiptir.

10-SAYGINLIK GÖRME VE RAHATLIK
Hastalarımız her zaman kişisel itibarları korunarak saygılı, güler yüzlü ve konforlu bir ortamda tedavi olma hakkına sahiptir.

11-REFAKATÇİ VE ZİYARETÇİ BULUNDURMA
Hastalarımız, hastanemiz tarafından belirlenen Ziyaretçi ve Refakatçi Kurallarına uygun bir şekilde ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

12- ŞİKAYET/ GÖRÜŞ VE ÖNERİ BİLDİRME
Hasta ve hasta yakınları hasta haklarının ihlali halinde hastanemizin Hasta İletişim Birimine başvuruda bulunma,başvurunun sonuçlandırılması ve haberdar edilmesi hakkına sahiptir.

HASTA SORUMLULUKLARI

1. GENEL SORUMLULUKLAR
Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etmekle yükümlüdür. Hastalarımız, hastanemizin kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.

2-BİLGİ VERME
Yakınmalarını,daha önce geçirdiği hastalıkları,gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığı ile ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme,

3-KONTROL SÜRESİ
Hasta,hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma

4-RANDEVU SAATİNE UYUM GÖSTERİLMESİ
Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri hastaneye bildirme

5-SAYGI GÖSTERME
İlgili mevzuata göre öncelik tanınan tıbben acil durum gerektiren, yaşlı ve engelli hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme.

Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama,

6-HASTA İLETİŞİM BİRİMİNE BAŞVURMA
Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında Hasta İletişim Birimine başvurma.

Anlaşmalı Kurumlar

nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn

Akademi l Sosyal

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

İletişim

Ücretsiz Randevu Hatları
  • TEL1: (0 342) 335 68 68
  • FAKS: (0 342) 336 3 342
  • Email: info@ozelakademi.net
  • Binevler Mah. Üniversite Bulvarı No:160 Şahinbey / GAZİANTEP